Každý z nás může přispět k zastavení zla

Již 6. rokem jsem na cestě intenzivního osobního rozvoje, na které jsem zažila radost a úžas z posunu o třeba jenom 1 mm až po tzv. kvantový skok vědomí. Mé vnímání světa se prohloubilo a rozšířilo do dimenzí, o kterých jsem před lety neměla ani tušení. Ale po každém mém úspěchu přišla zkouška, která přesně odpovídala tomu, o kolik jsem se posunula. Čím větší uvědomění, tím náročnější nová výzva, která mne najednou prověřila a chtěla odpověď na otázku: Opravdu jsi opustila to své staré, mnohdy bolestivé, ale i hodnotící vnímání světa? Opravdu chceš žít jinak? A někdy to bylo třeba i přes slzy, po zvládnutí nějakého náročného úkolu, ale pokaždé byla má odpověď: ANO, chci.

Od rána 23. února 2022 se ptám sama sebe, co mne má naučit současná situace ve světě. Jaké skryté programy se aktivují v mém mozku, co vyplaví mé podvědomí na světlo světa. Před dvěma lety jsem v tyto dny zažívala stavy šoku, beznaděje a strachu, když jsem poprvé uslyšela slovo Covid. Ale to mne právě paradoxně hnalo dál a dál na cestě k sebepoznání…až mne to dovedlo k mé vlastní sebehodnotě. Věřím v to, že jako lidská bytost mám v sobě něco, co je součástí vesmíru, co přesahuje veškeré hranice našeho pozemského života – něco jako vyšší princip. Je to něco co mne propojuje se všemi lidmi na této planetě, ale i s nekonečným vesmírem. Já jako věřící člověk tomu říkám Bůh, ale líbí se mi i pojem Teoverzum,  Stvořitel, Absolutno…Ve dnech, kdy se dívám na záběry a zprávy o lidském utrpení ve jménu arogance moci, jsem znovu vystavena zkoušce. S velkou vděčností přijímám hluboké uvědomění si toho, že necítím nenávist, že ve mně svítí velmi silné přání pro mír, sounáležitost, spolupráci. Slova s předponou NE se snažím okamžitě přetavit na něco, co bude znít pozitivně, takže namísto NE válce, říkám ANO míru, namísto NE diktátora – říkám ANO procesu zastavení jeho řádění. Nacházím pevnou půdu pod nohama – v sobě. Ano, mé vnímání vlastní hodnoty mi pomáhá opakovaně zastavovat proudy myšlenek, které mne chtějí stáhnout do strachu, do pocitu, že nemůžu nic dělat, že všechno je marné…

Najednou mám v sobě jeden pevný bod, který je propojený s Bohem, který skrze tento bod se mnou komunikuje, posílá mi nová a nová uvědomění a hlubokou víru, že ani v této těžké situaci nejsem sama. Ale i já slyším, tak jako v těchto dnech mnozí z vás, i hlas strachu, obav a bezmoci…a tento řetězec dokáže velmi rychle pohltit každou mou buňku, celé tělo i mysl. Já už ale vím, že to lze zastavit a dát slovo tomu mému vyššímu Já, které má pro mne úplně jiná sdělení…Není to o tom, že strkám hlavu do písku a snažím se tvářit, že se vlastně nic neděje. Protože ta sdělení mi pomáhají nacházet sílu, odvahu k tomu, abych se stala aktivním účastníkem mírového procesu. Abych hledala a nacházela způsoby a možnosti pomáhat zastavit zlo a naopak, šířit dobro a světlo. A je to o tom, mít odvahu se postavit na stranu dobra a věřit tomu, že každý z nás může přispět k tomu, abychom se jako lidstvo skutečně propojili.

Proto odmítám se poddávat strachu a tím v sobě krmit přesně to, o co usiluje arogance moci. Něco jako v pohádce Nesmrtelná teta, kdy „Závist“ mohla růst a žít ve společnosti, kde si lidé házeli klacky pod nohy, kde proti sobě brojili, intrikovali. A stačilo poznání, že na „Závist“ platí objetí, smích a vzájemná podpora. Jiřina Bohdalová v roli „Závisti“ doslova se rozpadla na atomy při pohledu na objímající, usmívající se lidi. Podívejte se na tu pohádku, je velmi aktuální. A proto se rozhoduji být aktivním spolutvůrcem pozitivního procesu, jak na poli rozhodného zastavení zla, tak na poli pomoci trpícím. S odvahou, vášní, odhodláním a láskou. S odvahou pojmenovávat věci a události takové jaké jsou a jít do akce, podpořit opatření, která oslabují a paralyzují zlo, posílat peněžní i materiální pomoc,…. Nemůžu ani nechci se jenom utápět ve smutku a beznaději, chci při každé myšlence na trpící poslat alespoň modlitbu a vytvářet si v duchu obraz, kdy bude zlo poraženo a dobro dostane prostor se rozvíjet, růst a kvést.

Pojďme společnými silami se udržet na vysokých frekvencích, pojďme odolávat strachu a bezmoci. Každý z nás může šířit dobro, smýšlet pozitivně a podporovat jeden druhého v jeho úsilí být dobrým, laskavým a milujícím člověkem. Každý z nás se může angažovat v procesu zastavení a likvidace zla. Prvním krokem je říci STOP negativním myšlenkám a vědomě vytvořit místo pro ty pozitivní. Nečekat na to, že vám v tom váš mozek pomůže, je to vaše svobodná vůle a možnost v každé chvíli života. A jak začít? Usmějte se a vydržte 2 min., sami ucítíte a uvidíte ten účinek.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.