MÉ SLUŽBY 


Pomáhám lidem konfrontovat se s vlastními omezeními, které mají v sobě, ve svém podvědomí. Vedu své klienty k poznání a uvědomění si vlastní hodnoty. Čím si více člověk uvědomí svou hodnotu, tím větší překážky zvládne. Když máte pocit, že na cestě k Vašemu cíli vidíte pouze ty překážky, jste u mně správně.

KOUČINK

Zvědomění a náhrada omezujících podvědomých nastavení, ukotvení nových reakcí na běžné životní situace, nalezení zdrojů vlastní hodnoty a její ukotvení.
Více informací →

TERAPIE

Pomoc při překonávání životních traumat a ztrát, zpracování bolestivých zážitků z minulosti, především z dětství. Restart života po uzavření minulosti.
Více informací →

OSOBNÍ ROZVOJ

Motivace k novým cílům, seberozvoj jako hybná síla našeho života, nové návyky, objevení talentových složek. Time Management 4. úrovně se zaměřením na otázku Proč?
Více informací →