CO ZÍSKÁTE


Pochopíte, že největší sílu v našem životě má silné vnitřní přesvědčení spojené s pozitivní emocí.

Narovnáte se a zvědomíte si sami sebe jako jedinečnou bytost na úrovni hmotné i nehmotné. Naučíte se tvořit svůj život směrem zevnitř - ven, tj. proměňovat své sny a přání v realitu cestou vnitřních procesů, pozitivních emocí a schopnosti jít do akce.

Opustíte roli oběti a přijmete roli tvůrce svého života. Získáte vnitřní sílu a odvahu se rozhodnout v každé situaci a přijmout následky svých rozhodnutí bez výčitek. Naučíte se komunikovat s vlastním podvědomím a odbourat negativní emoční stavy. Získáte nové životní návyky a odvahu vykročit z Vaší komfortní zóny. Objevíte svá skutečná přání, své poslání, silné stránky. Získáte zručnost v komunikaci s kýmkoliv v jakékoli situaci

Stanete se majiteli té nejdůležitější jistoty v životě – vlastní sebehodnoty.

Co spolu dokážeme vyřešit

Vztah sám k sobě

 • pocity vlastní nedokonalosti, nedostatečnosti
 • pouze jako dokonalý člověk budu přijatý, milovaný, akceptovaný
 • vnitřní potlačovaný hněv, vztek, snaha o kontrolu nad svým životem
 • jsem obětí okolností, lidé mi ubližují a tlačí do něčeho, co já nechci
 • nedokážu přijmout názor toho druhého
 • všichni jsou lepší než já
 • ostatním musím vysvětlovat, jak to mají udělat
 • pocit vnitřní prázdnoty, vyhořelosti, stavy „bez energie“

Zdraví

 • mám trvalé bolesti zad/hlavy/kloubů/…
 • nemůžu spát, protože v hlavě mi běhá hodně věcí
 • žiju ve strachu a úzkostech
 • nedokážu zhubnout/přibrat
 • nemůžu otěhotnět/ donosit dítě

Finanční hojnost

 • práce mne neuživí
 • dřu a stejně nemám peníze
 • peníze mi protékají skrz prsty
 • peníze jsou zdrojem všeho zla
 • já nedostávám to, co si zasloužím
 • i když dávám peníze, nemám lásku/ zůstávám sám

Prožitá životní traumata

 • zneužívání v rodině
 • ztráta důvěry v blízkou osobu
 • partner mi byl nevěrný/ jsem nevěrný/á
 • nedokážu si odpustit své chování
 • žárlím na svého partnera
 • ztratila jsem svého partnera - úmrtí, odchod

Vztahy s ostatními

 • můj partner, rodič, nadřízený, kamarád se mnou manipuluje
 • nedokážu říct nikomu „ne“
 • zamiluji se pokaždé do toho nesprávného partnera
 • já se nedokážu zamilovat
 • komunikace s partnerem, rodiči, dítětem, kolegou je špatná
 • nedokážu si prosadit svůj názor
 • v práci mám pokaždé agresivního manipulativního šéfa
 • nedokážu se uvolnit, radovat ze života
 • mám problém s komunikací, vystupování na veřejnosti
 • ve vztahu táhnu vždy za ten „kratší konec“

Práce

 • moje práce mne nenaplňuje, přesto nedokážu odejít
 • práce mne stresuje/vyčerpává/štve
 • práce mi ničí život/vztahy v rodině
 • chci změnu, ale bojím se jí udělat
 • nevím, co by mne doopravdy bavilo

Životní a osobní krize

 • stavy po rozchodu, rozvodu
 • ztráta blízké osoby/zvířecího miláčka
 • jsem bez práce
 • bojuji s nemocí/ nadváhou
 • někdo mi z rodiny ublížil
 • žiju sám/sama

A jak to všechno získáte?

V procesu, který staví na osvědčených postupech, metodách, terapiích, přesto je postaven pro každého jako „individuální studijní plán“ s následujícími předměty:

 • Sebepoznání a sebepřijetí: projdete procesem hlubokého sebepoznání a uvědomění si mnoha Vašich modelů chování a kroků v životě.
 • Pohled na sebe a ostatní v nadhledu: pochopíte reakce Vašich blízkých a podíváte se na svůj život ze tří úhlů pohledu :  jak to vidíte Vy, jak to vidí ten druhý a jak to vnímá třetí, nezúčastněná osoba.
 • Kontext:  naučíte se vidět svůj život v kontextech a pochopíte i zpětně, proč se k Vám ten druhý choval v dané situaci tak, jak se choval.
 • Vnitřní duchovní očista: od pochopení dojdete k porozumění, proč se Váš život odvíjel podle určitých scénářů a poté k odpuštění a zbavení se negativních emocí.
 • Život bez předsudků a hodnocení: odbouráte předsudky, hodnocení ostatních a přestanete se porovnávat s druhými.
 • Síla odpuštění: najdete odvahu se konfrontovat s „hříchy“ Vaší minulosti tak, abyste si dokázali odpustit a konečně vykročit do nové etapy života.
 • Respektování hranic: uvědomíte si své hranice a naučíte se je prezentovat tak, aby je ostatní respektovali.
 • Co všechno můžu:  přes své osobní zkušenosti získáte vnitřní přesvědčení o tom, že vše, co si umíte představit a velmi silně emočně prožít, je možné.

Na této cestě ve mně najdete svého učitele, konzultanta, příznivce, průvodce a nestranného člověka, který Vás to všechno naučí tak, abyste byli silní a nezávislí.

Každý z Vás je pro mě jedinečný a hodnotný člověk a já mám tu čest Vám tuto skutečnost pomoci objevit a ukázat. Naprostá diskrétnost, spolehlivost a slušné jednání je pro mě samozřejmostí.

Tak, jako máme každý z nás své osobní lékaře, trenéra, finančního poradce, pekaře…. i já se můžu stát Vaším osobním průvodcem na Vaší životní cestě, kterého můžete oslovit a vyhledat kdykoliv, když to budete potřebovat.