O MNĚ


Ing. Eva Straková


Koučka sebehodnoty a průvodkyně osobním rozvojem

                                                                                  NLP Master Practitioner

Celý svůj život jsem vnímala slova Rovnováha a Stabilita velmi intenzivně. Fascinovala mně nádherná díla lidských civilizací, která dokázala vydržet po staletí a odolávat různým vlivům klimatu, ale i dějinám lidstva.

Možná právě proto jsem se rozhodla studovat statiku konstrukcí a po léta je navrhovala tak, aby sloužila lidem a zajišťovala bezpečnost.

Ale přesto mně to táhlo někam jinam… A až ve chvíli, když se můj osobní život doslova zhroutil pod tíhou povinností jsem pochopila, kudy doopravdy vede má cesta, kde mám hledat naplnění mého života tak, abych byla přínosem i pro ostatní.

Rok 2016 byl pro mě rokem životního restartu, kdy jsem se vydala na cestu k sebepřijetí a dnes již můžu říct, že jsem našla mnohem víc… svou vlastní sebehodnotu.

Již 6. rokem pracuji jako koučka Sebehodnotya lektorka osobního rozvoje a jdu po své cestě od oběti směrem k tvůrci svého života. Dnes již s radostí můžu konstatovat, že pod mým vedením nalézají mí klienti cestu k vlastní osobní stabilitě a rovnováze – k tomu pevnému bodu, který  já nazývám Sebehodnota.

S velkou láskou a pokorou přijímám výzvy a pomoc Univerza a současně se učím u těch nejlepších všemu, co mně posouvá dál a dál na cestě k co nejúčinnější pomoci všem, kteří chtějí pochopit smysl svého života a najít cestu k jeho naplnění.

Transformační rozhovory a NLP techniky jsou tím, díky kterým jsou mé koučinky účinné pro klienty, ať přicházejí s jakýmkoliv problémem. Po identifikaci toho, o jaký omezující nastavení se jedná, jdeme ihned do techniky anebo terapie, díky které dochází k mnoha uvědoměním a novému pohledu na danou situaci.

Mou touhou je pomoci co nejvíce lidem najít, objevit svou vlastní hodnotu, smysl svého bytí a odstranit veškerá přesvědčení, která brání na cestě k životnímu naplnění. Proto jsem se pustila do psaní knížky o Sebehodnotě jako pilíři života, která je již v prodeji, založila jsem facebookovou skupinu a přednáším.