Čo je Vyšší Pozitívny Prínos a čomu slúži?

Aké pohnútky, zámery vedú ľudí k tomu, čo robia, ako sa správajú, ako reagujú? Prečo vidíme toľko podrazov, násila, nekalých jednaní v rodine, ale  i na pracovisku, medzi národmi, štátmi? Za všetkým je vždy človek, ktorý má určité dôvody k tomu, aby tak jednal. Uvedomuje si naozaj, prečo robí to, čo robí? Platí tu, že „za to nemôže“, alebo naopak, všetko je vecou veľmi dobre premyslenej stratégie s priamym zámerom ublížiť?

Ak sú otázky formulované týmto spôsobom, odpoveďou by veľmi často mohlo byť hodnotenie – jednoducho toho človeka odsúdime buď preto, že je „slaboch“, ktorý koná bez možnosti ovplyvniť svoje činy, alebo je to „monštrum“ a ide cez mrtvoly. Otázka cez filter NLP znie takto: Aký vyšší pozitívny prínos sledoval ten daný človek tým, ako sa správal, čo spôsobil? Už vidím, ako sa niektorí z vás priamo otriasli při čítaní slova „pozitívny“… Ako môže mať zločin nejaký pozitívny prínos? Aj ja som sa na to všetko pozerala práve touto optikou, až do doby, kým som do hĺbky nepochopila význam výrazu „Vyšší Pozitívny Prínos“. Je treba dodať k tomu, že vždy sa jedná o to, čo to prináša tomu človeku, ktorý práve koná, je to jeho vnútorný dôvod, ktorý ho naviguje. Iba má také nutkanie, ako keby sa potreboval niečomu vyhnúť, niečomu predísť alebo od niečoho utiecť. A už sme blízko, pretože určite rýchlo nájdeme odpoveď na to, kedy človek koná podľa rovnice : Útoč, uteč alebo stoj – vtedy, keď sa bojí, má strach. A pretože náš mozog si vie zaznamenať udalosti a s ním spojené emócie, kedy zažívame veľký strach a s tým spojenú bolesť, vie aj doslova vyvinúť dokonalú ochranu, aby sme tieto situácie zažívali čo najmenej, alebo sa im vyhli.

Uvediem príklad: Ak niekto v detstve zažíval pocity odmietnutia ( nemám teraz na Teba čas, daj mi pokoj…), tak v dospelosti sa môže stať, že bude utekať predčasne zo vzťahu. Prečo? Pretože sa bude podvedome báť odmietnutia. A jeho mozog mu vytvorí situácie tak,  aby sa vyhol tej veľkej bolesti z detstva a bude ho navigovať do tzv. menšieho zla, tj. aby radšej zo vzťahu odišiel on. Alebo možno bude tak dlho skúšať trpezlivosť svojho partnera a klásť mu prekážky k rozvíjaniu vzťahu, že odíde ten partner. Kto je tu obeť a kto je páchateľ? Kto chcel komu ublížiť? A už sme u významu slova vyšší pozitívny prínos = také správanie, ktoré nás ochráni od bolesti, tj budeme konať pod vplyvom strachu. Chcem zdôrazniť slovo NÁS, to znamená, že i za cenu, že ten druhý bude trpieť a zažívať bolesť.

Každý našich skutkov má vyšší pozitívny prínos a ak to je pozitívny krok, nikto sa tým nezaoberá, je za tým snaha urobiť  radosť. Ale ak to spôsobí bolesť druhým, tak sa pýtame: Prečo? A odpoveďou je: Preto, že vyšším pozitívnym prínosom „páchateľa“ bola snaha jeho podvedomia ho ochrániť od bolesti. K čomu nám je toto poznanie v každodennom živote? Ak si uvedomíme do hĺbky, prečo robia ľudia to čo robia, veľmi ale veľmi sa nám uľaví. Môžeme si prestať brať veci osobne a začať premýšľať o tom, ako reagovať bez zbytočných emócií, ktoré by nám vzali práve možnosť reagovať účinne.

Pochopenie a zvedomenie si vyššieho pozitívneho prínosu toho druhého neznamená, že ho necháme konať, to nie je ospravedlnenie pre jeho činy, ale my môžeme sa na celú situáciu pozrieť inými očami. Pochopíme, že slovo „pozitívny“ je v tomto prípade o tom, že ten druhý koná tak preto, že sa tým vyhýba ešte väčšej bolesti, takže volí pre seba tzv. menšie zlo, čo je v konečnom dôsledku pre neho to lepšie riešenie, tj. pozitívne. Pochopíme, aký veľký je jeho strach z bolesti a prestaneme sa trápiť tým, že to bolo namierené proti nám. Budeme vedieť, že ten daný človek konal vo vlastnom záujme a že my sme boli iba kulisami. Aký je to pocit uvedomiť si, že sa nemusíme trápiť tým, čo nám kto povie, aj keď by to bolo drsné, útočné? Aký je to pocit, že sa môžeme na celú vec pozrieť tzv. z nadhľadu a ihneď sa sústrediť na pomoc sami sebe? Človek, ktorý si týmto spôsobom potrebuje zaháňať svoje veľké strachy, potrebuje pomoc a tú môže dostať dvoma základnými spôsobmi: Buď musí byť vo svojom konaní rázne zastavený a konfrontovaný s následkami jeho správania, alebo upozornený na to, že potrebuje pomoc, aby si zvedomil a zmenil svoje správanie. Každý z nás má slobodnú vôľu a preto to rozhodnutie je vždy vecou našej voľby, či zvolíme cestu „pádu na dno“ alebo prijatia pomocnej ruky k zmene. A jednou z ciest je zabudovanie NLP do svojho každodenného života a to formou koučingov u odborníkov, štúdia NLP a potom jeho aktívne používanie.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *